Author: Ngân Hà

Kể chuyện gặp bà tiên

Kể chuyện gặp bà tiên Bài làm Ngày xửa, có hai mẹ con nghèo sống lương tựa vào nhau, cuộc sống tuy nghèo nhưng hai mẹ con luôn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Nhưng đến một ngày nọ, người mẹ bỗng nhiên đổ bệnh nặng, tiền trong nhà đã dùng hết nhưng bệnh tình

Phát biểu cảm nghĩ về truyện Cuộc chia tay của những con búp bê của Khánh Hoài

Phát biểu cảm nghĩ về truyện Cuộc chia tay của những con búp bê của Khánh Hoài Bài làm Quyền trẻ em là một quyền là một vấn đề rất bức thiết trong tất cả mọi thời đại. Bàn về vấn đề này có rất nhiều tác phẩm đã nêu ra những vấn đề cấp