Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương<

0
xembaitap - Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương<

Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương

Câu 1:1. Dựa vào bản đồ các dòng biển trong Đại dương Thế giới,hãy:

– Cho biết vị trí và hướng chủ yếu của các dòng biển nóng và lạnh ở nửa cầu Nam, trong Đại Tây Dương và trong Thái Bình Dương.

– Cho biết vị trí và hướng chảy của các dòng biển nói trên ở nửa cầu Nam.

– So sánh vị trí và hướng chảy của các dòng biển nói trên ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam, từ đó rút ra nhận xét chung về hướng chảy của các dòng biển nóng và lạnh trong Đại Dương thế giới.

Lời giải:

giai bai tap dia ly lop 6 bai 25 thuc hanh su chuyen dong cua cac dong bien tr - Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương&#060; giai bai tap dia ly lop 6 bai 25 thuc hanh su chuyen dong cua cac dong bien tr 1 - Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương&#060;

Câu 2:2. Dựa vào lược đồ hình 65 dưới đây, hãy:

giai bai tap dia ly lop 6 bai 25 thuc hanh su chuyen dong cua cac dong bien tr 2 - Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương&#060;

– So sánh nhiệt độ của các địa điểm A, B, C, D, cùng nằm trên vĩ độ 60oB.

– Từ so sánh trên, nêu ảnh hưởng của các dòng biển nóng và lạnh đến khí hậu những vùng ven biển mà chúng đi qua.

Lời giải:

– Trên vĩ độ 60oB, địa điểm A; – 19oC; địa điểm B; – 8oC; địa điểm C; + 2oC; địa điểm D; + 3oC. Có sự chênh lệch là do ảnh hưởng của dòng biển (nóng, lạnh).

– Các dòng biển nóng làm cho nhiệt độ các vùng ven biển cao hơn, ngược lại các dòng biển lạnh làm cho nhiệt độ các vùng biển thấp hơn các vùng cùng vĩ độ.

>> Xem thêm:  Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 15: Các mỏ khoáng sản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *