Giải Lý lớp 11 Bài 19: Từ trường

Giải Lý lớp 11 Bài 19: Từ trường

C1 trang 118 SGK: Vật liệu nào sau đây không thể làm nam châm?

Loading...

A.Sắt non.

B.Đồng ôxít.

C.Sắt ôxít.

D.Mangan ôxít.

Trả lời:

Vật liệu không thể làm nam châm là đồng ôxít.

C2 trang 119 SGK: Một thanh nam châm M được giữ thăng bằng nằm ngang bằng một sợi dây thẳng đứng đi qua trọng tâm của nó (hình 19.1). Người quan sát cầm một thanh nam châm thứ hai, không được đụng vào thanh nam châm M. Hỏi phải đặt thanh nam châm thứ hai như thế nào để cực Bắc của thanh nam châm M:

a) Đi lên?

b) Đi xuống?

c) Chuyển động theo đường tròn trong mặt phẳng nằm ngang?

Trả lời:

a) Đặt cực bắc (N) của nam châm thứ hai ở phía dưới cực bắc của nam châm M(hay đặt cực nam (S) của nam châm thứ hai ở phía trên cực bắc của nam châm M như hình 19.2a)

b) Đặt cực bắc (N) của nam châm thứ hai ở phía trên cực bắc của nam châm M(hay đặt cực nam (S) của nam châm thứ hai ở phía dưới cực bắc của nam châm M như hình 19.2b)

c) Đặt nam châm thứ hai trong cùng mặt phẳng của nam châm M sao cho cực N của nam châm thứ hai ở gần nam châm M và dịch chuyển nam châm thứ hai xung quanh dây treo nam châm M, như hình 19.2c.

C3 trang 123 SGK: Xác định chiều dòng điện chạy trong vòng tròn ( C) ở hình 19.3. Cho biết chiều đường sức từ hướng từ trong ra ngoài mặt phẳng chứa vòng tròn ( C).

Xem thêm:  Giải Lý lớp 11 Bài 5: Điện thế. Hiệu điện thế

Trả lời:

Áp dụng quy tắc nắm tay phải, dòng điện chạy trong vòng tròn ( C) ngược chiều kim đồng hồ.

Bài 1 (trang 124 SGK Vật Lý 11): Phát biểu định nghĩa từ trường

Lời giải:

Từ trường là một dạng vật chất tồn tại trong không gian mà biểu hiện cụ thể là sự tác dụng lực từ lên một dòng điện hay một nam châm đặt trong nó.

Bài 2 (trang 124 SGK Vật Lý 11): Phát biểu đinh nghĩa đường sức từ

Lời giải:

Đường sức từ là những đường cong vẽ trong không gian có từ trường, sao cho tiếp tuyến tại mỗi điểm có hướng trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.

Bài 3 (trang 124 SGK Vật Lý 11): So sánh những tính chất của đường sức điện và đường sức từ.

Lời giải:

Giải Lý lớp 11 Bài 19: Từ trường  

Bài 4 (trang 124 SGK Vật Lý 11): So sánh bản chất của điện trường và từ trường

Lời giải:

Giải Lý lớp 11 Bài 19: Từ trường

Bài 5 (trang 124 SGK Vật Lý 11): Phát biểu nào dưới đây sai?

Lực từ là lực tương tác

A. Giữa hai nam châm.

B. Giữa hai điện tích.

C. Giữa hai dòng điện.

D.Giữa một nam châm và một dòng điện.

Lời giải:

Nếu hai điện tích đứng yên thì chỉ có tương tác tĩnh điện =>Câu B sai

Đáp án: B

Bài 6 (trang 124 SGK Vật Lý 11): Phát biểu nào dưới đây đúng?

Từ trường không tương tác với

A. Các điện tích chuyển động

B. các điện tích đứng yên.

Xem thêm:  Giải Lý lớp 11 Bài 16: Dòng điện trong chân không

C.nam châm đứng yên.

D.nam châm chuyển động.

Lời giải:

Từ trường không tương tác với các điện tích đứng yên.

Đáp án: B

Bài 7 (trang 124 SGK Vật Lý 11)

Đặt một kim nam châm nhỏ trên một mặt phẳng vuông góc với một dòng điện thẳng. Khi cân bằng, kim nam châm đó sẽ nằm theo hướng nào?

Lời giải:

Khi cân bằng, kim nam châm đó sẽ nằm dọc theo một đường sức từ của dòng điện thẳng đó.

Bài 8 (trang 124 SGK Vật Lý 11)

Hai kim nam châm nhỏ đặt xa các dòng điện và các nam châm khác; đường nối hai khối tâm của chúng nằm theo Nam-Bắc. Khi cân bằng, hướng của hai kim nam châm đó sẽ như thế nào?

Lời giải:

Khi cân bằng, hướng của hai kim nam châm đó sẽ nằm theo hướng Nam – Bắc.

Loading...