Giải Toán 4 Luyện tập trang 151 (tiếp theo)

0
xembaitap - Giải Toán 4 Luyện tập trang 151 (tiếp theo)

Giải Toán 4 Luyện tập trang 151 (tiếp theo)

Bài 1 (trang 151 SGK Toán 4): Hiệu của hai số là 30. Số thứ nhất gấp 3 lần số thứ hai. Tìm hai số đó.

Lời giải:

Hướng dẫn: Các bước giải :

Vẽ sơ đồ.

Tìm hiệu số phần bằng nhau.

Tìm số thứ nhất.

Tìm số thứ hai.

Ta có sơ đồ :

giai toan 4 luyen tap trang 151 tiep theo - Giải Toán 4 Luyện tập trang 151 (tiếp theo)

Hiệu số phần bằng nhau là :

3 – 1 = 2 (phần)

Số thứ hai là :

30 : 2 = 15

Số thứ nhất là :

30 + 15 = 45

Đáp số: Số thứ nhất : 45

Số thứ hai : 15.

Bài 2 (trang 151 SGK Toán 4): Số thứ hai hơn số thứ nhất là 60. Nếu số thứ nhất gấp 5 lần thì được số thứ hai. Tìm hai số đó.

Lời giải:

Hướng dẫn: Các bước giải :

Xác định tỉ số.

Vẽ sơ đồ.

Tìm hiệu sô phần bằng nhau.

Tìm mỗi số.

Vì số thứ nhất gấp 5 lần số thứ hai nên số thứ nhất bằng 1/5 số thứ hai.

Ta có sơ đồ.

giai toan 4 luyen tap trang 151 tiep theo 1 - Giải Toán 4 Luyện tập trang 151 (tiếp theo)

 

Hiệu số phần bằng nhau là :

5-1=4 (phần)

Số thứ nhất là : 60:4=15

Số thứ hai là :

60+15=75

Đáp số: số thứ nhất : 15

Số thứ hai: 75

Bài 3 (trang 151 SGK Toán 4): Một cửa hàng có số gạo nếp ít hơn số gạo tẻ là 540kg. Tính số gạo mỗi loại, biết rằng số gạo nếp bằnggiai toan 4 luyen tap trang 151 tiep theo 2 - Giải Toán 4 Luyện tập trang 151 (tiếp theo)số gạo tẻ.

Lời giải:

Hướng dẫn: các bước sau :

Vẽ sơ đồ.

Tìm hiệu số phần bằng nhau.

Tìm số gạo mỗi loại.

>> Xem thêm:  Giải Toán 5 Bài Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số

Ta có sơ đồ :

giai toan 4 luyen tap trang 151 tiep theo 3 - Giải Toán 4 Luyện tập trang 151 (tiếp theo)

Hiệu số phần bằng nhau là :

4 – 1 = 3 (phần)

Số gạo nếp là :

540 : 3 = 180(kg)

Số gạo tẻ là : 540 + 180 = 720(kg)

Đáp số: Gạo nếp : 180kg ; gạo tẻ : 720kg

Bài 4 (trang 151 SGK Toán 4): Nêu bài toán rồi giải theo sơ đồ sau :

giai toan 4 luyen tap trang 151 tiep theo 4 - Giải Toán 4 Luyện tập trang 151 (tiếp theo)

 

Lời giải:

Có thể đặt đề toán như sau : " Số cây cam bằnggiai toan 4 luyen tap trang 151 tiep theo 5 - Giải Toán 4 Luyện tập trang 151 (tiếp theo)số cây dứa. Tính số cây mỗi loại biết số cây cam ít hơn số cây dứa là 170 cây".

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là :

6 – 1 = 5 (phần)

Số cây cam là:

170 : 5 = 34 (cây)

Số cây dứa là:

34 × 6 = 204 (cây)

Đáp số: 34 cây cam và 204 cây dứa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *