Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung số 0 trong phép trừ (tiếp theo)

xembaitap - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung số 0 trong phép trừ (tiếp theo)

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung số 0 trong phép trừ (tiếp theo)

Bài 1: Tính:

4 + 1 =                5 – 2 =               2 + 0 =              3 – 2 =                      1 – 1 =

2 + 3 =                5 – 3 =               4 – 2 =               2 – 0 =                    4 – 1 =

Bài 2: Tính:

3 + 1 + 1 =                2 + 2 + 0 =                  3 – 2 – 1 =

5 – 2 – 2 =                 4 – 1 – 2 =                   5 – 3 – 1 =

Bài 3: Số?

3 +… = 5                  4 -…. = 1                   3 -…. = 0

5 -…. = 4                 2 +…. = 2                  ….+ 2 = 2

Bài 4: Viết phép tính thích hợp:

a) giai toan lop 1 bai luyen tap chung so 0 trong phep tru tiep theo - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung số 0 trong phép trừ (tiếp theo)                    b) giai toan lop 1 bai luyen tap chung so 0 trong phep tru tiep theo 1 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung số 0 trong phép trừ (tiếp theo)

Bài giải:

Bài 1:

4 + 1 = 5              5 – 2 = 3               2 + 0 = 2             3 – 2 = 1               1 – 1 = 0

2 + 3 = 5              5 – 3 = 2              4 – 2 = 2              2 – 0 = 2               4 – 1 = 3

>> Xem thêm:  Giải Toán lớp 1 bài Các số có hai chữ số (tiếp theo)

Bài 2:

3 + 1 + 1 = 5                2 + 2 + 0 = 4                3 – 2 – 1 = 0

5 – 2 – 2 = 1                4 – 1 – 2 = 1                  5 – 3 – 1 = 1

Bài 3: 

3 + 2 = 5                  4 – 3 = 1                   3 – 3 = 0

5 – 1 = 4                 2 + 0 =  2                   0 + 2 = 2

Bài 4:

a) 4 – 2 = 2.

b) 4 – 1 = 3.