Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 89

xembaitap - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 89

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 89

Bài 3: Tính:

Bài 4: Số?

Bài 5: Viết phép tính thích hợp:

a) Có: 5 quả                                             b) Có: 7 viên bi

Thêm: 3 quả                                                Bớt: 3 viên bi

Có tất cả:….quả?                                        Còn:….viên bi?

giai toan lop 1 bai luyen tap chung trang 89 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 89                          giai toan lop 1 bai luyen tap chung trang 89 - Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 89

Bài giải:

Bài 3:

a. Kết quả bằng 7.                             g. Kết quả bằng 6.

b. Kết quả bằng 10.                           h. Kết quả bằng 7.

c. Kết quả bằng 8.                             i. Kết quả bằng 3.

d. Kết quả bằng 4.                             j. Kết quả bằng 1.

đ. Kết quả bằng 8.                             k. Kết quả bằng 4.

e. Kết quả bằng 10.                           l. Kết quả bằng 0.

>> Xem thêm:  Giải Toán lớp 1 bài Mười một, mười hai

f. Kết quả bằng 10.                           m. Kết quả bằng 3.

Bài 4:

Hình 1: Viết số 5 sau đó viết số 9 vào ô trống.

Hình 2: Viết số 10 sau đó viết số 2 vào ô trống.

Bài 5:

a) 5 + 3 = 8.

b) 7 – 3 = 4.