Giải Toán lớp 10 Bài 1: Các định nghĩa

hinh anh nu sinh hot girl cap 2 - Giải Toán lớp 10 Bài 1: Các định nghĩa

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Các định nghĩa

Bài 1 (trang 7 SGK Hình học 10):

giai toan lop 10 bai 1 cac dinh nghia - Giải Toán lớp 10 Bài 1: Các định nghĩa

Lời giải:

a) Đúng

b) Sai

Bài 2 (trang 7 SGK Hình học 10):

Trong hình vẽ dưới đây, hãy chỉ ra các vector cùng phương, cùng hướng, ngược hướng và các vector bằng nhau.

giai toan lop 10 bai 1 cac dinh nghia 1 - Giải Toán lớp 10 Bài 1: Các định nghĩa

 

Lời giải:

giai toan lop 10 bai 1 cac dinh nghia 2 - Giải Toán lớp 10 Bài 1: Các định nghĩa

Bài 3 (trang 7 SGK Hình học 10):

giai toan lop 10 bai 1 cac dinh nghia 3 - Giải Toán lớp 10 Bài 1: Các định nghĩa

Lời giải:

giai toan lop 10 bai 1 cac dinh nghia 4 - Giải Toán lớp 10 Bài 1: Các định nghĩa

Bài 4 (trang 7 SGK Hình học 10):

giai toan lop 10 bai 1 cac dinh nghia 5 - Giải Toán lớp 10 Bài 1: Các định nghĩa

Lời giải:

giai toan lop 10 bai 1 cac dinh nghia 6 - Giải Toán lớp 10 Bài 1: Các định nghĩa

giai toan lop 10 bai 1 cac dinh nghia 7 - Giải Toán lớp 10 Bài 1: Các định nghĩa

>> Xem thêm:  Giải Toán lớp 10 Bài 1: Mệnh đề