Giải Toán lớp 10 Bài 2: Phương trình đường tròn

1586828911 38 cuuheight990 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Phương trình đường tròn

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Phương trình đường tròn

Bài 1 (trang 83 SGK Hình học 10): Tìm tâm và bán kính của các đường tròn sau:

a, x2 + y2– 2x – 2y – 2 = 0

b, 16x2 + 16y2 + 16x – 8y -11 = 0

c, x2 + y2 – 4x +6y – 3 = 0

Lời giải

giai toan lop 10 bai 2 phuong trinh duong tron - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Phương trình đường tròn

Bài 2 (trang 83 SGK Hình học 10): Lập phương trình đường tròn (C) trong các trường hợp sau:

a, (C) có tâm I(-2; 3) và đi qua M(2; -3);

b, (C) có tâm I(-1; 2) và tiếp cúc với đường thẳng x – 2y +7 =0

c, (C) có đường kính AB với A = (1; 1) và B = (7; 5).

Lời giải

giai toan lop 10 bai 2 phuong trinh duong tron 1 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Phương trình đường tròn giai toan lop 10 bai 2 phuong trinh duong tron 2 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Phương trình đường tròn

Bài 3 (trang 84 SGK Hình học 10): Lập phương trình đường tròn đi qua ba điểm:

a, A(1; 2), B(5; 2), C(1; -3)

b, M(-2; 4), N(5; 5), P(6; -2)

Lời giải

giai toan lop 10 bai 2 phuong trinh duong tron 3 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Phương trình đường tròn

giai toan lop 10 bai 2 phuong trinh duong tron 4 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Phương trình đường tròn

Bài 4 (trang 84 SGK Hình học 10): Lập phương trình đường tròn tiếp xúc với hai trục tọa độ Ox, Oy và qua điểm M(2; 1).

Lời giải

giai toan lop 10 bai 2 phuong trinh duong tron 5 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Phương trình đường tròn

Bài 5 (trang 84 SGK Hình học 10): Lập phương trình của đường tròn tiếp xúc với các trục tọa độ và có tâm nằm trên đường thẳng 4x – 2y – 8 = 0

Lời giải

giai toan lop 10 bai 2 phuong trinh duong tron 6 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Phương trình đường tròn

Bài 6 (trang 84 SGK Hình học 10): Cho đường tròn C có phương trình: x2 + y2 – 4x + 8y – 5 = 0

a, Tìm tọa độ tâm và bán kính của (C)

b, Viết phương trình tiếp tuyến với (C) đi qua điểm A(-1; 0)

c, Viết phương trình tiếp tuyến với (C) vuông góc với đường thẳng: 3x – 4y + 5 = 0.

>> Xem thêm:  Giải Toán lớp 10 Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất

Lời giải

giai toan lop 10 bai 2 phuong trinh duong tron 7 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Phương trình đường tròn giai toan lop 10 bai 2 phuong trinh duong tron 8 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Phương trình đường tròn giai toan lop 10 bai 2 phuong trinh duong tron 9 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Phương trình đường tròn giai toan lop 10 bai 2 phuong trinh duong tron 10 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Phương trình đường tròn

Thống kê tìm kiếm

  • giai toan phuong trinh duong tron lop 10