Giải Toán lớp 10 Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

Hinh anh hot5 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

Giải Toán lớp 10 Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

Bài 1 (trang 12 SGK Hình học 10):

giai toan lop 10 bai 2 tong va hieu cua hai vecto - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

Lời giải:

giai toan lop 10 bai 2 tong va hieu cua hai vecto 1 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

Bài 2 (trang 12 SGK Hình học 10):

giai toan lop 10 bai 2 tong va hieu cua hai vecto 2 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

Lời giải:

giai toan lop 10 bai 2 tong va hieu cua hai vecto 3 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

Bài 3 (trang 12 SGK Hình học 10):

giai toan lop 10 bai 2 tong va hieu cua hai vecto 4 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

Lời giải:

giai toan lop 10 bai 2 tong va hieu cua hai vecto 5 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

Bài 4 (trang 12 SGK Hình học 10):

giai toan lop 10 bai 2 tong va hieu cua hai vecto 6 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

Lời giải:

giai toan lop 10 bai 2 tong va hieu cua hai vecto 7 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

Bài 5 (trang 12 SGK Hình học 10):

giai toan lop 10 bai 2 tong va hieu cua hai vecto 8 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

Lời giải:

giai toan lop 10 bai 2 tong va hieu cua hai vecto 9 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

Bài 6 (trang 12 SGK Hình học 10):

giai toan lop 10 bai 2 tong va hieu cua hai vecto 10 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

Lời giải:

giai toan lop 10 bai 2 tong va hieu cua hai vecto 11 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

Bài 7 (trang 12 SGK Hình học 10):

giai toan lop 10 bai 2 tong va hieu cua hai vecto 12 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

Lời giải:

giai toan lop 10 bai 2 tong va hieu cua hai vecto 13 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ giai toan lop 10 bai 2 tong va hieu cua hai vecto 14 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

Bài 8 (trang 12 SGK Hình học 10):

giai toan lop 10 bai 2 tong va hieu cua hai vecto 15 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

Lời giải:

giai toan lop 10 bai 2 tong va hieu cua hai vecto 16 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

Bài 9 (trang 12 SGK Hình học 10):

giai toan lop 10 bai 2 tong va hieu cua hai vecto 17 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

Lời giải:

giai toan lop 10 bai 2 tong va hieu cua hai vecto 18 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

Bài 10 (trang 12 SGK Hình học 10):

giai toan lop 10 bai 2 tong va hieu cua hai vecto 19 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

Lời giải:

giai toan lop 10 bai 2 tong va hieu cua hai vecto 20 - Giải Toán lớp 10 Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

>> Xem thêm:  Giải Toán lớp 10 Bài 5: Số gần đúng. Sai số