Giải Toán lớp 2 bài 33 – 5

anh hot girl hoc sinh cap 3 8 - Giải Toán lớp 2 bài 33 - 5

Giải Toán lớp 2 bài 33 – 5

Bài 1. Tính:

giai toan lop 2 bai 33 5 - Giải Toán lớp 2 bài 33 - 5

Bài giải

giai toan lop 2 bai 33 5 1 - Giải Toán lớp 2 bài 33 - 5

Bài 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 43 và 5;              b) 93 và 9;                  c) 33 và 6.

Bài giải

giai toan lop 2 bai 33 5 2 - Giải Toán lớp 2 bài 33 - 5

Bài 3. Tìm x:

a) x + 6 = 33;                b) 8 + x = 43;                    c) x – 5 = 53.

Bài giải

a) x + 6 = 33;                b) 8 + x = 43;                    c) x – 5 = 53.

         x = 33 – 6                       x = 43 – 8                         x = 53 + 5

         x = 27                            x = 35                              x = 58

Bài 4. Hãy vẽ 9 chấm tròn trên hai đoạn thẳng cắt nhau, sao cho mỗi đoạn thẳng đều có 5 chấm tròn.

giai toan lop 2 bai 33 5 3 - Giải Toán lớp 2 bài 33 - 5

Bài giải

Có nhiều cách để vẽ, chẳng hạn:

giai toan lop 2 bai 33 5 4 - Giải Toán lớp 2 bài 33 - 5