Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 10 SGK Toán lớp 2

thay co1 - Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 10 SGK Toán lớp 2

Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 10 SGK Toán lớp 2

Bài 1. Tính:

luyen tap trang 10 sgk toan lop 2 - Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 10 SGK Toán lớp 2

Giải

luyen tap trang 10 sgk toan lop 2 1 - Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 10 SGK Toán lớp 2

Bài 2. Tính nhẩm:

60 – 10 – 30 =

60-40 =

90 – 10 – 20 =

90-30 =

80 – 30 – 20 =

80-50 =

Giải

60 – 10 – 30 = 20

60 – 40 = 20

90 – 10 – 20 = 60

90 – 30 = 60

80 – 30 – 20 = 30

80 – 50 = 30

Bài 3. Đặt tính rồi tính hiệu, biết sô bị trừ và sô' trừ  lần luợt là:

a) 84 và 31;     b) 77 và 53;       c) 59 và 19.

Giải

luyen tap trang 10 sgk toan lop 2 2 - Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 10 SGK Toán lớp 2

Bài 4. Từ mảnh vải dài 9dm, cắt ra 5dm để may túi. Hỏi mảnh vải còn lại dài mấy đề-xi-mét?

Giải

Độ dài mảnh vải còn lại là

9 – 5 = 4 (dm)

Đáp số: 4dm

Bài 5.  Khoanh vào chữ đặt truớc câu trả lời đúng:

Trong kho có 84 cái ghế, đã lấy ra 24 cái ghế. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu cái ghế?

A. 24 cái ghế     B. 48 cái ghế           C. 60 cái ghế           D. 64 cái ghế.

Giải

Chọn C

Bài viết liên quan

>> Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 96 SGK Toán lớp 2