Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 104 SGK Toán lớp 2

thaohuyen4 4387256 - Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 104 SGK Toán lớp 2

Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 104 SGK Toán lớp 2

Bài 1:

a) Một đoạn đường gấp khúc gồm hai đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 12cm và 15cm. Tính độ dài đường gấp khúc đó.

giai toan lop 2 bai luyen tap trang 104 sgk toan lop 2 - Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 104 SGK Toán lớp 2

b) Một đoạn gấp khúc gồm ba đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 10dm, 14dm và 9dm. Tính độ dài đường gấp khúc đó.

giai toan lop 2 bai luyen tap trang 104 sgk toan lop 2 1 - Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 104 SGK Toán lớp 2

Bài 2: Con ốc sên bò từ A đến D (như hình vẽ). Hỏi con ốc sên phải bò đoạn đường dài bao nhiêu đề-xi-mét?

giai toan lop 2 bai luyen tap trang 104 sgk toan lop 2 2 - Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 104 SGK Toán lớp 2

Bài 3: Ghi tên các đường gấp khúc có trong hình vẽ sau, biết:

giai toan lop 2 bai luyen tap trang 104 sgk toan lop 2 3 - Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 104 SGK Toán lớp 2

a) Đường gấp khúc đó gồm ba đoạn thẳng.

b)  Đường gấp khúc đó gồm  hai đoạn thẳng.

Bài giải:

Bài 1:

a) Độ dài đường gấp khúc là:

12 + 15 = 27 (cm)

Đáp số: 27 cm

b) Độ dài đường gấp khúc là:

10  14 + 9 = 33 (dm)

Đáp số: 33 dm

Bài 2:

Con ốc sên đã bò được đoạn đường dài là:

5 + 2 + 7 = 14 (dm)

Đáp số: 14 dm

Bài 3: 

a) Đường gấp khúc là: ABC, BCD.

b) Đường gấp khúc là: AB, BC, CD.

Thống kê tìm kiếm

  • giai toan lop 3 trang 104

Bài viết liên quan

>> Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập chung trang 124 SGK Toán lớp 2