Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 6 SGK Toán 2

hinh anh nu sinh hoc sinh dep - Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 6 SGK Toán 2

Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 6 SGK Toán 2

Bài 1. Tính:

giai toan lop 2 bai luyen tap trang 6 sgk toan 2 - Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 6 SGK Toán 2

Giải

giai toan lop 2 bai luyen tap trang 6 sgk toan 2 1 - Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 6 SGK Toán 2

Bài 2. Tính nhẩm:

50 + 10 + 20 =          60 + 20 + 10 =             40 + 10 + 10 =

50 + 30 =                  60 + 30 =                    40 + 20 =

Giải

50 + 10 + 20 = 80          60 + 20 + 10 = 90             40 + 10 + 10 = 60

50 + 30 = 80                 60 + 30 =  90                    40 + 20 = 60

Bài 3. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

a) 43 và 25;            b) 20 và 68;            c) 5 và 21

Giải

giai toan lop 2 bai luyen tap trang 6 sgk toan 2 2 - Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 6 SGK Toán 2

Bài 4. Trong thư viện có 25 học sinh trai và 32 học sinh gái. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh đang ở trong thư viện?

Giải

Số học sinh đang ở trong thư viện là:

25 + 32 = 57 (học sinh)

Đáp số: 57 học sinh.

Bài 5. Điền chữ số thích hợp vào ô trống:

giai toan lop 2 bai luyen tap trang 6 sgk toan 2 3 - Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 6 SGK Toán 2

Giải

giai toan lop 2 bai luyen tap trang 6 sgk toan 2 4 - Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 6 SGK Toán 2

Bài viết liên quan

>> Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 157 SGK Toán lớp 2