Giải Toán lớp 2 bài Phép cộng có tổng bằng 10

52043129 09 1024x682 1 - Giải Toán lớp 2 bài Phép cộng có tổng bằng 10

Giải Toán lớp 2 bài Phép cộng có tổng bằng 10

Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

9 +… = 10         8 +… = 10       7 +… = 10        5 +… = 10

1 +… = 10         2 +… = 10       3 +… = 10        10 = 5 +…

10 = 9 +…         10 = 8 +…       10 = 7 +…        10 = 6 +…

10 = 1 +…         10 = 2 +…       10 = 3 +…         10 =… + 8

Giải

9 + 1 = 10         8 + 2 = 10       7 + 3 = 10        5 + 5 = 10

1 + 9 = 10         2 + 8 = 10       3 + 7 = 10        10 = 5 + 5

10 = 9 + 1         10 = 8 + 2       10 = 7 + 3        10 = 6 + 4

10 = 1 + 9         10 = 2 + 8       10 = 3 + 7        10 = 2 + 8

Bài 2. Tính:

giai toan lop 2 bai phep cong co tong bang 10 - Giải Toán lớp 2 bài Phép cộng có tổng bằng 10

Giải

giai toan lop 2 bai phep cong co tong bang 10 1 - Giải Toán lớp 2 bài Phép cộng có tổng bằng 10

Bài 3. Tính nhẩm:

7 + 3 + 6 =                      9 + 1 + 2 = 

6 + 4 + 8 =                      4 + 6 + 1 = 

5 + 5 + 5 =                      2 + 8 + 9 =

Giải

7 + 3 + 6 = 16                     9 + 1 + 2 = 12

6 + 4 + 8 = 18                     4 + 6 + 1 = 11

5 + 5 + 5 = 15                     2 + 8 + 9 = 19

Bài 4. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

giai toan lop 2 bai phep cong co tong bang 10 2 - Giải Toán lớp 2 bài Phép cộng có tổng bằng 10

Giải

Hình A đồng hồ chỉ 7 giờ;

Hình B đồng hồ chỉ 5 giờ;

>> Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về đo lường

Hình C đồng hồ chỉ 10 giờ.