Giải Toán lớp 2 bài Phép cộng có tổng bằng 100

cuu hot girl h660height990 - Giải Toán lớp 2 bài Phép cộng có tổng bằng 100

Giải Toán lớp 2 bài Phép cộng có tổng bằng 100

Bài 1. Tính:

giai toan lop 2 phep cong co tong bang 100 - Giải Toán lớp 2 bài Phép cộng có tổng bằng 100

Bài giải

giai toan lop 2 phep cong co tong bang 100 1 - Giải Toán lớp 2 bài Phép cộng có tổng bằng 100

Bài 2. Tính nhẩm:

60 + 40 = 

80 + 20 = 

30 + 70 = 

90 + 10 = 

50 + 50 =

Bài giải

60 + 40 = 100

80 + 20 = 100

30 + 70 = 100

90 + 10 = 100

50 + 50 = 100

Bài 3. Số?

giai toan lop 2 phep cong co tong bang 100 2 - Giải Toán lớp 2 bài Phép cộng có tổng bằng 100

Bài giải

giai toan lop 2 phep cong co tong bang 100 3 - Giải Toán lớp 2 bài Phép cộng có tổng bằng 100

Bài 4. Một cửa hàng buổi sáng bán được 85kg đường, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng 15kg đường. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Tóm tắt:

giai toan lop 2 phep cong co tong bang 100 4 - Giải Toán lớp 2 bài Phép cộng có tổng bằng 100

Bài giải:

Buổi chiều cửa hàng bán được:

85 + 15 = 100 (kg)

Đáp số: 100 kg đường.

>> Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 51 SGK Toán 2