Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 170

nu sinhuyen 20181115 040141 - Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 170

Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 170

Bài 1: Tính nhẩm:

30 + 50 =                       70 – 50 =                          300 + 200 =

20 + 40 =                       40 + 40 =                          600 – 400 =

90 – 30 =                        60 – 10 =                          500 + 300 =

80 – 70 =                        50 + 40 =                          700 – 400 = 

Bài 2: Tính:

giai toan lop 2 bai on tap ve phep cong va phep tru trang 170 - Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 170

Bài 3: Một trường tiểu học có 265 học sinh gái và 234 học sinh trai. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh?

Bài 4: Bể thứ nhất chứa được 865l nước, bể thứ hai chứa được ít hơn bể thứ nhất 200l nước. Hỏi bể thứ hai chứa được bao nhiêu lít nước?

Bài giải:

Bài 1:

30 + 50 = 80                70 – 50 = 20                  300 + 200 = 500

20 + 40 = 60                40 + 40 = 80                 600 – 400 = 200

>> Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài Luyện tập trang 134 SGK Toán lớp 2

90 – 30 = 60                 60 – 10 = 50                  500 + 300 = 800

80 – 70 = 10                 50 + 40 = 90                 700 – 400 = 300 

Bài 2:

giai toan lop 2 bai on tap ve phep cong va phep tru trang 170 - Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 170

giai toan lop 2 bai on tap ve phep cong va phep tru trang 170 1 - Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 170

giai toan lop 2 bai on tap ve phep cong va phep tru trang 170 2 - Giải Toán lớp 2 bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ trang 170

Bài 3: 

Trường tiểu học đó có số học sinh là:

265 + 234 = 499 (học sinh)

Đáp số: 499 học sinh.

Bài 4:

Số lít nước chứa trong bể thứ hai là:

865 – 200 = 665 (l)

Đáp số: 665l