Giải Toán lớp 2 bài Thực hành xem đồng hồ – trang 126

xembaitap - Giải Toán lớp 2 bài Thực hành xem đồng hồ - trang 126

Giải Toán lớp 2 bài Thực hành xem đồng hồ – trang 126

Bài 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ?

giai toan lop 2 bai thuc hanh xem dong ho trang 126 - Giải Toán lớp 2 bài Thực hành xem đồng hồ - trang 126

Bài 2: Mỗi câu dưới đây ứng với đồng hồ nào?

giai toan lop 2 bai thuc hanh xem dong ho trang 126 1 - Giải Toán lớp 2 bài Thực hành xem đồng hồ - trang 126

a) An vào học lúc 13 giờ 30 phút.

b) An ra chơi lúc 15 giờ.

c) An vào học tiếp lúc 15 giờ 15 phút.

d) An tan học lúc 16 giờ 30 phút,

e) An tưới rau lúc 5 giờ 30 phút chiều.

g) An ăn cơm lúc 7 giờ tối.

Bài 3: Quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ:

2 giờ; 1 giờ 30 phút;  6 giờ 15 phút; 5 giờ rưỡi.

Bài giải:

Bài 1:

Đồng hồ A chỉ 4 giờ 15 phút.

Đồng hồ B chỉ 1 giờ 30 phút.

Đồng hồ C chỉ 9 giờ 15 phút.

Đồng hồ D chỉ 8 giờ 30 phút.

Bài 2:

a) An vào học lúc 13 giờ 30 phút ứng với đồng hồ A.

b) An ra chơi lúc 15 giờ ứng với đồng hồ D.

c) An vào học tiếp lúc 15 giờ 15 phút ứng với đồng hồ B.

d) An tan học lúc 16 giờ 30 phút chiều ứng với đồng hồ E.

e) An tưới rau lúc 5 giờ 30 phút chiều ứng với đồng hồ C.

f) An ăn cơm lúc 7 giờ tối ứng với đồng hồ G.

Bài 3:

Quay kim sao cho:

Đồng hồ chỉ 2 giờ: Kim ngắn chỉ số 2, kim dài chỉ số 12.

Đồng hồ chỉ 1 giờ 30 phút: Kim ngắn chỉ giữa số 1 và số 2, kim dài chỉ số 6.

>> Xem thêm:  Giải Toán lớp 2 bài Bài toán về nhiều hơn

Thống kê tìm kiếm

  • bai tap xem dong ho cho be lop 2