Giải Toán lớp 3 bài Số 100 000 – Luyện tập

0
nu sinh truong y dep thuan khi218637 - Giải Toán lớp 3 bài Số 100 000 - Luyện tập

Giải Toán lớp 3 bài Số 100 000 – Luyện tập

Bài 1 (trang 146 SGK Toán 3): Số?

a) 10 000; 20 000; …;….;50 000;…;…;80000;…;10 000

b) 10 000; 11000; 12000;…;…;….;16000;…;…..;….

c) 18000; 18100; 18200; …;….;….; 18700;…;…;…

d) 18235; 18236;…;…;…;…

Lời giải:

a) 10 000; 20 000; 30 000; 40 000; 50 000; 60 000; 70 000 ;80000; 90 000;10 000

b) 10 000; 11000; 12000; 13000; 14000; 15000 ;16000; 17000; 18 000; 19000

c) 18000; 18100; 18200; 18300; 18400; 18500; 18600; 18700; 18800; 18900; 19000

d) 18235; 18236; 18237; 18238; 18239; 18240

Bài 2 (trang 146 SGK Toán 3): Điền số thích hợp

giai toan lop 3 bai so 100 000 luyen tap - Giải Toán lớp 3 bài Số 100 000 - Luyện tập

 

Lời giải:

Đáp số: Viết từ trái sang phải: 50 000; 60 000; 70 000; 80 000; 90 000.

Bài 3 (trang 146 SGK Toán 3): Số?

giai toan lop 3 bai so 100 000 luyen tap 1 - Giải Toán lớp 3 bài Số 100 000 - Luyện tập

Lời giải:

giai toan lop 3 bai so 100 000 luyen tap 2 - Giải Toán lớp 3 bài Số 100 000 - Luyện tập

Bài 4 (trang 146 SGK Toán 3): Một sân vận động có 7000 chỗ ngồi, đã có 5000 người đến xem bóng đá. Hỏi sân vận động đó có bao nhiêu chỗ chưa có người ngồi?

Lời giải:

Số chỗ chưa có người ngồi là:

7000 – 5000 = 2000 (chỗ)

Đáp số: 2000 chỗ

Bài viết liên quan

>> Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *