Giải Toán lớp 3 bài Các số có năm chữ số (tiếp theo)

0
top 10 anh hot girl hoc sinh cap 2 viet 14 - Giải Toán lớp 3 bài Các số có năm chữ số (tiếp theo)

Giải Toán lớp 3 bài Các số có năm chữ số (tiếp theo)

Bài 1 (trang 143 SGK Toán 3): Viết ( theo mẫu)

giai toan lop 3 bai cac so co nam chu so tiep theo - Giải Toán lớp 3 bài Các số có năm chữ số (tiếp theo)

Lời giải:

giai toan lop 3 bai cac so co nam chu so tiep theo 1 - Giải Toán lớp 3 bài Các số có năm chữ số (tiếp theo)

Bài 2 (trang 144 SGK Toán 3): Số?

a) 18301 ; 18301 ;… ;… ;…. ; 18306 ;….

b) 32606 ; 32607 ;… ;…. ;… ; 32611 ;…

c) 92999 ; 93000 ; 93001 ;… ;…. ;93004 ;..

Lời giải:

a) 18301 ; 18302 ; 18303 ; 18304 ; 18305 ; 18306 ; 18307

b) 32606 ; 32607 ; 32608 ; 32609 ; 32609 ; 32610 ; 32611 ; 32612

c) 92999 ; 93000 ; 93001 ;93002 ; 93003 ; 93004 ;.93005

Bài 3 (trang 144 SGK Toán 3): Số?

a) 18000 ; 19000 ;… ;… ;… ;….2400

b) 47000 ; 47100 ; 47200 ;.. ;… ;… ;…

c) 56300 ; 56310 ; 56320 ;… ;… ;… ;…

Lời giải:

a) 18000 ; 19000 ; 2000 ; 2100 ; 2200 ; 2300 ; 2400

b) 47000 ; 47100 ; 47200 ;47300 ; 47400 ; 47500 ; 47600

c) 56300 ; 56310 ; 56320 ; 56330 ; 56340 ; 56350 ; 56360.

Bài 4 (trang 144 SGK Toán 3): Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình bên:

giai toan lop 3 bai cac so co nam chu so tiep theo 2 - Giải Toán lớp 3 bài Các số có năm chữ số (tiếp theo)

Hãy xếp thành hình dưới đây:

giai toan lop 3 bai cac so co nam chu so tiep theo 3 - Giải Toán lớp 3 bài Các số có năm chữ số (tiếp theo)

Lời giải:

Có thể xếp hình như sau:

giai toan lop 3 bai cac so co nam chu so tiep theo 4 - Giải Toán lớp 3 bài Các số có năm chữ số (tiếp theo)

Bài viết liên quan

>> Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *