Giải Toán lớp 3 bài: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

0
7212 1494911290056 1016 - Giải Toán lớp 3 bài: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Giải Toán lớp 3 bài: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Bài 1 (trang 5 SGK Toán 3): Tính:

giai toan lop 3 bai cong cac so co ba chu so co nho mot lan - Giải Toán lớp 3 bài: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Lời giải:

giai toan lop 3 bai cong cac so co ba chu so co nho mot lan 1 - Giải Toán lớp 3 bài: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Bài 2 (trang 5 SGK Toán 3): Tính:

giai toan lop 3 bai cong cac so co ba chu so co nho mot lan 2 - Giải Toán lớp 3 bài: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Lời giải:

giai toan lop 3 bai cong cac so co ba chu so co nho mot lan 3 - Giải Toán lớp 3 bài: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Bài 3 (trang 5 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính:

a) 235 + 417

256 + 70

b) 333 + 47

60 + 360

Lời giải:

giai toan lop 3 bai cong cac so co ba chu so co nho mot lan 4 - Giải Toán lớp 3 bài: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Bài 4 (trang 5 SGK Toán 3): Tính độ dài đường khấp khúc ABC

giai toan lop 3 bai cong cac so co ba chu so co nho mot lan 5 - Giải Toán lớp 3 bài: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Lời giải:

Độ dài đường khấp khúc ABC là:

126 + 137 = 263 (cm)

Đáp số: 263 cm

Bài 5 (trang 5 SGK Toán 3):

Số?

500 đồng = 200 đồng + ….đồng

500 đồng = 400 đồng +…đồng

500 đồng = …đồng + 500 đồng

Lời giải:

500 đồng = 200 đồng + 300 đồng

500 đồng = 400 đồng + 100 đồng

500 đồng = 0 đồng + 500 đồng

>> Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *