Giải Toán lớp 3 bài: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

0
nu sinh dac lak noi t91 4951610 - Giải Toán lớp 3 bài: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Giải Toán lớp 3 bài: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Bài 1 (trang 7 SGK Toán 3): Tính:

giai toan lop 3 bai tru cac so co ba chu so co nho mot lan - Giải Toán lớp 3 bài: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Lời giải:

giai toan lop 3 bai tru cac so co ba chu so co nho mot lan 1 - Giải Toán lớp 3 bài: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Bài 2 (trang 7 SGK Toán 3): Tính:

giai toan lop 3 bai tru cac so co ba chu so co nho mot lan 2 - Giải Toán lớp 3 bài: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Lời giải:

giai toan lop 3 bai tru cac so co ba chu so co nho mot lan 2 - Giải Toán lớp 3 bài: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

Bài 3 (trang 7 SGK Toán 3): Bạn Bình và bạn Hoa sưu tầm được tất cả 335 con tem, trong đó bạn Bình sưu tầm dược 128 con tem. Hỏi bạn Hoa sưu tầm được bao nhiêu con tem?

Lời giải:

Bạn Hoa sưu tầm được số con tem là:

335 – 128 = 207 (con tem)

Đáp số: 207 con tem

Bài 4 (trang 7 SGK Toán 3):

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Đoạn dây dài: 243 cm

Cắt đi: 27 cm

Còn lại:….cm

Lời giải:

Đoạn dây còn lại dài:

243 – 27 = 216 (cm)

Đáp số: 243 (cm)

>> Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *