Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 131

xembaitap - Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 131

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 131

Bài 1 (trang 131 SGK Toán 4): Tính:

giai toan lop 4 luyen tap chung trang 131 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 131

Lời giải:

giai toan lop 4 luyen tap chung trang 131 1 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 131

Bài 2 (trang 131 SGK Toán 4):

giai toan lop 4 luyen tap chung trang 131 2 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 131

Lời giải:

giai toan lop 4 luyen tap chung trang 131 3 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 131

Bài 3 (trang 132 SGK Toán 4): Tìm x:

giai toan lop 4 luyen tap chung trang 131 4 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 131

Lời giải:

giai toan lop 4 luyen tap chung trang 131 5 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 131

Bài 4 (trang 132 SGK Toán 4): Tính bằng cách thuận tiện nhất:

giai toan lop 4 luyen tap chung trang 131 6 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 131

Lời giải:

giai toan lop 4 luyen tap chung trang 131 7 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 131

Bài 5 (trang 132 SGK Toán 4): Trong một giờ học tự chọn, lớp 4A có 2/5 số học sinh học tiếng Anh và 3/7 số học sinh Tin học. Hỏi số học sinh học Tin họctiếng Anh bằng bao nhiêu phần tổng số học sinh cả lớp?

Lời giải:

giai toan lop 4 luyen tap chung trang 131 8 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 131

Thống kê tìm kiếm

  • sach toan lop 4 trang 131 luyen tap chung
>> Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Bảng đơn vị đo khối lương