Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 138

hoaphuong 20 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 138

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 138

Bài 1 (trang 138 SGK Toán 4): Tính:

giai toan lop 4 luyen tap chung trang 138 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 138

Lời giải:

giai toan lop 4 luyen tap chung trang 138 1 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 138

Bài 2 (trang 138 SGK Toán 4): Tính:

giai toan lop 4 luyen tap chung trang 138 2 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 138

Lời giải:

giai toan lop 4 luyen tap chung trang 138 3 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 138

Bài 3 (trang 138 SGK Toán 4): Tính:

giai toan lop 4 luyen tap chung trang 138 4 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 138

Lời giải:

giai toan lop 4 luyen tap chung trang 138 5 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 138

Bài 4 (trang 138 SGK Toán 4): Tính:

giai toan lop 4 luyen tap chung trang 138 6 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 138

Lời giải:

giai toan lop 4 luyen tap chung trang 138 7 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 138

Bài 5 (trang 138 SGK Toán 4): Một cửa hàng có 50 kg đường. Buổi sáng đã bán được 10kg, buổi chiều bán 3/8 số đường còn lại. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Lời giải:

giai toan lop 4 luyen tap chung trang 138 8 - Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 138

Thống kê tìm kiếm

  • luyen tap chung trang 138 sgk toan 4
>> Xem thêm:  Giải Toán lớp 4 Các số có sáu chữ số