Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 177

xembaitap - Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 177

Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 177

Bài 1 (trang 177 SGK Toán 5): Tính:

a) 6,78 – (8,951 + 4,784): 2,05 ;

b) 6 giờ 45 phút + 14 giờ 30 phút: 5.

Lời giải:

a) … = 6,78 – 13,735: 2,05

= 6,78 – 6,7

= 0,08.

b) …= 6 giờ 45 phút + 2 giờ 54 phút

= 9 giờ 39 phút.

Bài 2 (trang 177 SGK Toán 5): Tìm số trung bình cộng của:

a) 19 ; 34 và 46.

b) 2,4 ; 2,7 ; 3,5 và 3,8.

Lời giải:

giai toan lop 5 luyen tap chung trang 177 - Giải Toán lớp 5 Luyện tập chung trang 177

Bài 3 (trang 177 SGK Toán 5): Một lớp học có 19 học sinh trai, số học sinh gái nhiều hơn số học sinh trai 2 bạn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu phần trăm học sinh trai, bao nhiêu phần trăm học sinh gái?

Lời giải:

Số học sinh gái là:

19 + 2 = 21 (học sinh)

Số học sinh cả lớp là:

19 + 21 = 40 (học sinh)

Tỉ số phần trăm học sinh gái so với học sinh cả lớp là:

21: 40 = 0,525 = 52,5%

Tỉ số phần trăm học sinh trai so với học sinh cả lớp là:

100% – 52,5% = 47,5%

Đáp số: 47,5% ; 52,5%.

Bài 4 (trang 178 SGK Toán 5): Một thư viện có 6000 quyển sách. Cứ sau mỗi năm số sách của thư viện lại được tăng thêm 20% (so với số sách của năm trước). Hỏi sau hai năm thư viện đó có tất cả bao nhiêu quyển sách?

Lời giải:

Trong năm đầu, số sách tăng thêm là:

6000 x 20: 100 = 1200 (quyển)

Sau một năm số sách là:

>> Xem thêm:  Giải Toán lớp 5 Ôn tập về đo thời gian

6000 + 1200 = 7200 (quyển)

Trong năm thứ hai, số sách tăng thêm là:

7200 x 20: 100 = 1440 (quyển)

Sau hai năm số sách thư viện có tất cả là:

7200 + 1440 = 8640 (quyển)

Đáp số: 8640 quyển.

Bài 5 (trang 178 SGK Toán 5): Một tàu thủy khi xuôi dòng có vận tốc 28,4km/giờ, khi ngược dòng có vận tốc 18,6km/giờ. Tính vận tốc của tàu thủy khi nước lặng và vận tốc của dòng nước.

Lời giải:

Vận tốc tàu thủy khi nước lặng cộng với vận tốc dòng nước thì bằng vận tốc khi xuôi dòng (tức là bằng 28,4 km/giờ).

Vận tốc khi nước lặng trừ đi vận tốc dòng nước thì bằng vận tốc khi ngược dòng (tức bằng 18,6 km/giờ ).

Theo bài toán tìm hai số biết tổng và hiệu, ta có:

– Vận tốc tàu thủy khi nước lặng là:

(28,4 + 18,6): 2 = 23,5 (km/giờ)

– Vận tốc dòng nước là:

(28,4 – 18,6): 2 = 4,9 (km/giờ)

Nói thêm: cũng có thể tính vận tốc dòng nước như sau:

28,4 – 23,5 = 4,9 (km/ giờ)

Hoặc: 23,5 – 18,6 = 4,9 (km/giờ)