Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 172

xembaitap - Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 172

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 172

Bài 1 (trang 172 SGK Toán 5): 1. Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Người ta dùng các viên gạch hình vuông cạnh 4dm để lát nền nhà đó. Biết giá tiền mỗi viên gạch là 20 000 đồng. Hỏi lát cả nền nhà thì hết bao nhiêu tiền mua gạch?

Lời giải:

Chiều rộng là:

8 x 3/4 = 6 (m)

Diện tích nền nhà là:

8 x 6 = 48 (m2)

hay 4800dm2.

Diện tích một viên gạch là:

4 x 4 =16 (dm2)

Số viên gạch cần dùng là:

4800: 16 = 300 (viên gạch)

Số tiền mua gạch là:

20000 x 300 = 6000000(đồng)

Đáp số: 6000000 đồng.

Bài 2 (trang 172 SGK Toán 5): Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 36m. Diện tích thửa ruộng đó bằng diện tích một mảnh đất hình vuông có chu vi 96m.

a) Tính chiều cao của thửa ruộng hình thang.

b) Biết hiệu hai đáy là 10m, tính độ dài mỗi cạnh đáy của thửa ruộng hình thang.

Gợi ý: vì S = (a+b)/2 x h nên h = S: ( (a+b)/2 )

Vậy "muốn tìm chiều cao của hình thang ta lấy diện tích chia cho trung bình cộng hai đáy (cùng loại đơn vị đo)"

Lời giải:

Cạnh hình vuông dài:

96: 4 = 24 (m)

Diện tích hình vuông hay diện tích hình thang là:

24 x 24 = 576 (m2)

a) Chiều cao hình thang là:

576: 36 = 16 (m)

b) Tổng hai đáy hình thang là:

>> Xem thêm:  Giải Toán lớp 5 Thể tích hình hộp chữ nhật

36 x 2 = 72 (m)

Đáy bé dài: (72 – 10 ): 2 =31 (m)

Đáy lớn dài: 31 + 10 = 41 (m)

Đáp số: a) 16m ;

b) 41m, 31m.

Bài 3 (trang 172 SGK Toán 5): Hình chữ nhật ABCD gồm hình thang EBCD và hình tam giác ADE có kích thước như hình dưới đây:

a) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD.

b) Tính diện tích hình thang EBCD.

c) Cho M là trung điểm của cạnh BC. Tính diện tích hình tam giác EDM.

Lời giải:

giai toan lop 5 luyen tap trang 172 - Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 172