Giải Toán lớp 6 Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

nu sinh d20181115 040205 - Giải Toán lớp 6 Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

Bài 1 (trang 5 SGK Toán 6 tập 2): Ta biểu diễn 1/4 của hình tròn bằng cách chia hình tròn thành bốn phần bằng nhau rồi tô màu một phần như hình 1.

giai toan lop 6 bai 1 mo rong khai niem phan so - Giải Toán lớp 6 Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

Theo cách đó, hãy biểu diễn:

a) 2/3 của hình chữ nhật.

b) 7/16 của hình vuông.

Lời giải:

a) Tô đậm hai phần ba của hình chữ nhật.

giai toan lop 6 bai 1 mo rong khai niem phan so 1 - Giải Toán lớp 6 Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

b) Chia hình vuông thành 16 phần rồi tô đậm 7 phần như hình dưới.

giai toan lop 6 bai 1 mo rong khai niem phan so 2 - Giải Toán lớp 6 Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

Bài 2 (trang 6 SGK Toán 6 tập 2): Phần tô màu trong các hình 4a, b, c, d biểu diễn các phân số nào?

giai toan lop 6 bai 1 mo rong khai niem phan so 3 - Giải Toán lớp 6 Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

Hướng dẫn:

Hình 4a là một hình vuông được chia thành 9 hình vuông nhỏ bằng nhau, phần tô màu chiếm 2 trong 9 phần đó. Do đó phần tô màu biểu diễn của phân số 2/9. Các phần b, c, d bạn làm tương tự.

Đáp số:

a) Hình a biểu diễn phân số 2/9

b) Hình a biểu diễn phân số 9/12 = 3/4

c) Hình a biểu diễn phân số 1/4

d) Hình a biểu diễn phân số 1/12

Bài 3 (trang 6 SGK Toán 6 tập 2): Viết các phân số sau:

a) Hai phần bảy

b) Âm năm phần chín

c) Mười một phần mười ba

d) Mười bốn phần năm

Lời giải:

giai toan lop 6 bai 1 mo rong khai niem phan so 4 - Giải Toán lớp 6 Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

Bài 4 (trang 6 SGK Toán 6 tập 2): Viết các phép chia sau dưới dạng phân số:

a) 3: 11

b) -4: 7

c) 5: (-13)

d) x chia cho 3

Lời giải

giai toan lop 6 bai 1 mo rong khai niem phan so 5 - Giải Toán lớp 6 Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

Bài 5 (trang 6 SGK Toán 6 tập 2): Dùng cả hai số 5 và 7 để viết thành phân số (mỗi số chỉ được viết một lần ). Cũng hỏi như vậy đối với hai số 0 và -2.

>> Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu

Lời giải

– Dùng cả hai số 5 và 7 để viết thành phân số. Ta được 2 phân số là:

giai toan lop 6 bai 1 mo rong khai niem phan so 6 - Giải Toán lớp 6 Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

– Dùng hai số 0 và -2 để viết thành phân số. Ta viết được 1 phân số, vì mẫu số không thể bằng 0, nên phân số viết được là:

giai toan lop 6 bai 1 mo rong khai niem phan so 7 - Giải Toán lớp 6 Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số