Giải Toán lớp 6 Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

hoaphuong 26 - Giải Toán lớp 6 Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

Bài 11 (trang 11 SGK Toán 6 tập 2): Điền số thích hợp vào ô vuông:

giai toan lop 6 bai 3 tinh chat co ban cua phan so - Giải Toán lớp 6 Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

Lời giải:

Áp dụng tính chất nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số:

– Với 2 phân số đầu tiên, nhân cả tử và mẫu với một số bất kì khác 0, ta có vô số đáp án:

giai toan lop 6 bai 3 tinh chat co ban cua phan so 1 - Giải Toán lớp 6 Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

– Với dãy ô vuông còn lại, chúng ta tìm số ở ô vuông sao cho kết quả của phép chia tử số cho mẫu số bằng 1, đáp án là:

giai toan lop 6 bai 3 tinh chat co ban cua phan so 2 - Giải Toán lớp 6 Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

Bài 12 (trang 11 SGK Toán 6 tập 2): Điền số thích hợp vào ô vuông:

giai toan lop 6 bai 3 tinh chat co ban cua phan so 3 - Giải Toán lớp 6 Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

Lời giải:

Các bạn làm các phép tính lần lượt theo hướng mũi tên. Ví dụ câu a) Tử số -3: 3 = -1, mẫu số 6: 3 = 2. Vậy ta được phân số -1/2.

Kết quả:

giai toan lop 6 bai 3 tinh chat co ban cua phan so 4 - Giải Toán lớp 6 Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

Bài 13 (trang 11 SGK Toán 6 tập 2): Các số phút sau đây chiếm bao nhiêu phần của một giờ:

a) 15 phút     b) 30 phút     c) 45 phút

d) 20 phút     e) 40 phút     g) 10 phút

h) 5 phút

Phân tích bài toán:

1 giờ = 60 phút. Để tìm xem các số phút trên chiếm bao nhiêu phần của một giờ, chúng ta chỉ cần lần số phút chia cho 60, sau đó rút gọn phân số (nếu có) là được.

Lời giải:

giai toan lop 6 bai 3 tinh chat co ban cua phan so 5 - Giải Toán lớp 6 Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

Bài 14 (trang 11-12 SGK Toán 6 tập 2): Đố.Ông đang khuyên cháu điều gì?

>> Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 Bài 10: Phép nhân phân số

giai toan lop 6 bai 3 tinh chat co ban cua phan so 6 - Giải Toán lớp 6 Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

Điền số thích hợp vào ô vuông để có hai phân số bằng nhau. Sau đó, viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô ở hai hàng dưới cùng, em sẽ trả lời được câu hỏi trên.

Lời giải:

– Trước hết, điền các số vào ô vuông.

giai toan lop 6 bai 3 tinh chat co ban cua phan so 7 - Giải Toán lớp 6 Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

– Sau đó, viết chữ tương ứng với mỗi ô vuông vào hai hàng dưới (ví dụ: số 7 tương ứng với chữ C) ta được:

giai toan lop 6 bai 3 tinh chat co ban cua phan so 8 - Giải Toán lớp 6 Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

Vậy ông đang khuyên cháu là: "Có công mài sắt có ngày nên kim"