Giải Toán lớp 6 Bài 9: Phép trừ phân số

hot thoi gian nghi hoc cua oc1 - Giải Toán lớp 6 Bài 9: Phép trừ phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 9: Phép trừ phân số

Bài 58 (trang 33 SGK Toán 6 tập 2): Tìm số đối của các số:

giai toan lop 6 bai 9 phep tru phan so - Giải Toán lớp 6 Bài 9: Phép trừ phân số

Lời giải

Gợi ý: Hai số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0.

giai toan lop 6 bai 9 phep tru phan so 1 - Giải Toán lớp 6 Bài 9: Phép trừ phân số

Bài 59 (trang 33 SGK Toán 6 tập 2): Tính:

giai toan lop 6 bai 9 phep tru phan so 2 - Giải Toán lớp 6 Bài 9: Phép trừ phân số

Lời giải

giai toan lop 6 bai 9 phep tru phan so 3 - Giải Toán lớp 6 Bài 9: Phép trừ phân số

Bài 60 (trang 33 SGK Toán 6 tập 2): Tìm x biết:

giai toan lop 6 bai 9 phep tru phan so 4 - Giải Toán lớp 6 Bài 9: Phép trừ phân số

Lời giải

giai toan lop 6 bai 9 phep tru phan so 5 - Giải Toán lớp 6 Bài 9: Phép trừ phân số

Bài 61 (trang 33 SGK Toán 6 tập 2): Trong hai câu sau đây có một câu đúng, một câu sai:

Câu thứ nhất: Tổng của hai phân số là một phân số có tử bằng tổng các tử, mẫu bằng tổng các mẫu.

Câu thứ hai: Tổng của hai phân số cùng mẫu là một phân số có cùng mẫu đó và có tử bằng tổng các tử.

a) Câu nào đúng.

b) Theo mẫu của câu đúng, hãy phát biểu tương tự cho hiệu của hai phân số cùng mẫu.

Lời giải

a) Câu thứ hai đúng.

b) Phát biểu tương tự: Hiệu của hai phân số cùng mẫu số là một phân số có cùng mẫu số và có tử bằng hiệu các tử.

Bài 62 (trang 34 SGK Toán 6 tập 2): Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là 3/4 km, chiều rộng là 5/8 km.

a) Tính nửa chu vi của khu đất (bằng kilômet).

b) Chiều dài hơn chiều rộng bao nhiêu kilômet?

Lời giải

a) Nửa chu vi của khu đất bằng tổng của chiều dài và chiều rộng:

>> Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

giai toan lop 6 bai 9 phep tru phan so 6 - Giải Toán lớp 6 Bài 9: Phép trừ phân số

 

b) Chiều dài hơn chiều rộng:

giai toan lop 6 bai 9 phep tru phan so 7 - Giải Toán lớp 6 Bài 9: Phép trừ phân số

Bài 63 (trang 34 SGK Toán 6 tập 2): Điền phân số thích hợp vào ô vuông:

giai toan lop 6 bai 9 phep tru phan so 8 - Giải Toán lớp 6 Bài 9: Phép trừ phân số

Lời giải

Hướng dẫn: áp dụng

    a + b = c => a = c – b và b = c – a

    a – b = c => b = a – c và a = b + c

giai toan lop 6 bai 9 phep tru phan so 9 - Giải Toán lớp 6 Bài 9: Phép trừ phân số

Bài 64 (trang 34 SGK Toán 6 tập 2): Hoàn thành phép tính:

giai toan lop 6 bai 9 phep tru phan so 10 - Giải Toán lớp 6 Bài 9: Phép trừ phân số

Lời giải

Hướng dẫn: áp dụng

    a + b = c => a = c – b và b = c – a

    a – b = c => b = a – c và a = b + c

giai toan lop 6 bai 9 phep tru phan so 11 - Giải Toán lớp 6 Bài 9: Phép trừ phân số

Bài 65 (trang 34 SGK Toán 6 tập 2): Buổi tối (từ 19 giờ đến 21 giờ 30 phút), Bình định dành 1/4 giờ để rửa bát, 1/6 giờ để quét nhà và 1 giờ để làm bài. Thời gian còn lại Bình định dành để xem chương trình phim truyền hình kéo dài trong 45 phút. Hỏi Bình có đủ thời gian để xem hết phim không?

Lời giải

Tổng số thời gian Bình có là:

21 giờ 30 phút – 19 giờ = 2 giờ 30 phút = 2 + 1/2= 5/2 (giờ)

Thời gian Bình làm các việc và xem phim là:

giai toan lop 6 bai 9 phep tru phan so 12 - Giải Toán lớp 6 Bài 9: Phép trừ phân số

Nên Bình có đủ thời gian để xem phim.

Bài 66 (trang 34 SGK Toán 6 tập 2): Điền số thích hợp vào ô trống:

giai toan lop 6 bai 9 phep tru phan so 13 - Giải Toán lớp 6 Bài 9: Phép trừ phân số

 

So sánh dòng 1 và dòng 3, em có thể nói gì về "số đối của số đối của một số" – (-a/b) =?

Lời giải

Điền số vào bảng:

giai toan lop 6 bai 9 phep tru phan so 14 - Giải Toán lớp 6 Bài 9: Phép trừ phân số

 

Dòng 1 = Dòng 3. Do đó: "số đối của số đối của một số bằng chính số đó"

giai toan lop 6 bai 9 phep tru phan so 15 - Giải Toán lớp 6 Bài 9: Phép trừ phân số

Bài 67 (trang 35 SGK Toán 6 tập 2): Trong một dãy tính chỉ có phép cộng và phép trừ phân số, ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

>> Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

giai toan lop 6 bai 9 phep tru phan so 16 - Giải Toán lớp 6 Bài 9: Phép trừ phân số

Lời giải

Thực hành phép tính tuần tự như trên, ta điền được như sau:

giai toan lop 6 bai 9 phep tru phan so 17 - Giải Toán lớp 6 Bài 9: Phép trừ phân số

Bài 68 (trang 35 SGK Toán 6 tập 2): Tính:

giai toan lop 6 bai 9 phep tru phan so 18 - Giải Toán lớp 6 Bài 9: Phép trừ phân số

Lời giải

giai toan lop 6 bai 9 phep tru phan so 19 - Giải Toán lớp 6 Bài 9: Phép trừ phân số

Thống kê tìm kiếm

  • giai bai tap toan lop 6 tap 2 phep tru phan so