Category: Bài tập Ngữ văn lớp 12

Nghị luận xã hội về câu nói: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”

Nghị luận xã hội về câu nói: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” Bài làm Trong cuộc sống của chúng ta, không ai có thể sống một mình. Chúng ta cần phải biết sống và suy nghĩ không chỉ cho mình mà còn cả những người xung quanh. Cuộc sống có quy luật

Em hãy bình luận chứng minh câu nói của Bác Hồ: “Văn hóa, văn nghệ cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”

Em hãy bình luận chứng minh câu nói của Bác Hồ: “Văn hóa, văn nghệ cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy” Bài làm Hồ Chí Minh là một nhà văn, nhà thơ, nhà chính trị vĩ đại của dân tộc ta. Trong quá trình đấu tranh