Phân tích tâm trạng, thái độ và suy nghĩ của Lê Hữu Trác qua đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh

Phân tích tâm trạng, thái độ và suy nghĩ của Lê Hữu Trác qua đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh Bài làm Trong Thượng kinh kí sự, Lê Hữu Trác ghi lại những điều tai nghe mắt thấy diễn ra trong phủ chúa khá sắc sảo, khách quan, không bộc lộ trực tiếp thái độ,